Betekenis van het monument dat in de voortuin van het moederhuis te Veghel staat.

Geschonken door Veghel en Veghelaren en door alle gemeenten waarin de zusters werkzaam zijn geweest.
Gemaakt door Joep Coppens uit Vlierden.

ln het beeld wordt gestalte gegeven aan de volgende begrippen:

  • De drie geloften: armoede, zuiverheid, gehoorzaamheid.
  • Naastenliefde en maatschappelijke betrokkenheid.
  • De H. Franciscus: diens stigmata en het Zonnelied, als inspiratiebron voor de zusters Franciscanessen,
  • (orante-houding en T-teken.)

 

De drie pijlers vormen het fundament van het beeld; zij zijn in symbolische zin de basis van de Congregatie der Zusters Franciscanessen; de drie geloften. 

De ronde vorm op de drie pijlers geeft uitdrukking aan het aspect naastenliefde en maatschappelijke betrokkenheid van de zusters in onze samenleving. Tevens staat deze ronde vorm symbool voor de Zon uit het Zonnelied van Sint Franciscus: de zon, die ons het leven schenkt, het licht en de warmte. 

De betekenis van de twee figuren in de cirkel: De sterk vereenvoudigde gestalte van een mensfiguur strekt vragend en in vol vertrouwen zijn armen uit en daartegenover de religieuze figuur, die haar armen spreidt als teken, dat zij de mens ontvangt in de zorg voor zieken, de oudere mens en het onderwijs, waarvoor de zusters 150 jaar lang zich hebben ingezet in gebed en grote onbaatzuchtigheid. 

De kracht, die ze daarbij van boven ontvingen wordt uitgebeeld door de twee horens, een veel voorkomend bijbels beeld van de kracht Gods.